Kategoriler: 2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı Dava Açma Süreleri

İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde

=> Danıştay’da ve İdare mahkemelerinde 60 gün

=> Vergi mahkemelerinde  30 gündür.

Dikkat: Uzlaşmanın sağlanamaması halinde tutanağın işletmeciye tebliğ tarihinden itibaren dava açılabilir, bu takdirde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise dava açma müddeti, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar ve bu sürede ödenmeyen tutarlar imtiyaz sözleşmeleri ve/veya yetkilendirme belgelerinde yer alan hükümler kapsamında takip ve tahsil edilir.

Örneğin : Uzlaşma görüşmeleri sırasında 11 günlük bir süre kalmış ve uzlaşma sağlanamamışsa  bu süre 15 olarak uzatılır.

DAVA AÇMA SÜRELERİ

KONUSU DAVA AÇILACAK MAHKEME DAVA AÇMA SÜRESİ
Vergi/Ceza İhbarnamesine Vergi Mahkemesi Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde
İtirazi Kayıtla Verilen Beyannameye Ait Tahakkuk Fişine Vergi Mahkemesi Tahakkuk Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde
Ödeme Emrine Vergi Mahkemesi Tebliğden İtibaren 15 Gün İçinde
Haciz Varakasına Vergi Mahkemesi Haciz Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde
İhtiyati Tahakkuka Vergi Mahkemesi İhtiyati Tahakkukun Bildirim Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde
İhtiyati Hacze Vergi Mahkemesi Haciz Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde
İşyeri Kapama Kararına Vergi Mahkemesi Yazının Tebliğinden İtibaren 30 Gün
Temyiz Davası Vergi Mahkemesi Kararın Tebliğinden İtibaren 30 Gün
Paylaş

En Yeniler

Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre

Konu: Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre (daha&helliip;) Devamını Oku

4 ay Önce

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasına yönelik yeni ürünleri… Devamını Oku

5 ay Önce

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri… Devamını Oku

6 ay Önce

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi

Konu: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi (daha&helliip;) Devamını Oku

6 ay Önce

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi

Konu: Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi (daha&helliip;) Devamını Oku

6 ay Önce

Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü

Konu: Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü (daha&helliip;) Devamını Oku

6 ay Önce